MIKADO DISTRIBUCIJA d.o.o.

About Us:

Mikado distribucija d.o.o. is a prominent distributor and importer of food products, proudly serving the Croatian market for the past 14 years. Our commitment to quality and a diverse product range sourced from 50 countries worldwide has made us a trusted name in the industry.

Our Products:

At Mikado distribucija d.o.o., we specialize in a wide array of canned and jarred food products. Our extensive product range includes items that you’ll find on your store shelves, such as tuna, ajvar, đuveč, pinđur, tomato concentrate, peeled tomatoes, pureed tomatoes, olives, mushrooms, beans, pepperoni, corn, asparagus, capers, artichokes, and various types of compote under Mikado brand. We take pride in offering high-quality, flavorful options that cater to the diverse tastes of our customers.

 

Why Choose Mikado distribucija?

Global Sourcing: We partner with suppliers from 50 countries around the world to provide you with an extensive selection of international flavors and ingredients. Our commitment to sourcing from diverse regions ensures a variety of options to suit your customer base.

Quality Assurance: Quality is at the heart of everything we do. We maintain stringent quality control measures to ensure that every product we distribute meets the highest standards. Our dedication to quality extends to the packaging and handling of products.

Branding Opportunities: We offer you the unique opportunity to brand certain products with your own label. This white-label option allows you to showcase your store’s identity while offering high-quality, private-labeled products to your customers.

 

Partnership Opportunities:

We believe that there is immense potential for collaboration between our companies. Whether you are a retailer, wholesaler, or a foodservice provider, our comprehensive product range and branding options open doors to exciting possibilities. By choosing Mikado Distribucija d.o.o. as your partner, you gain access to exceptional products, reliable service, and the chance to differentiate your business in the competitive food market.

 

Get in Touch:

We welcome the opportunity to discuss how Mikado distribucija d.o.o. can contribute to your business’s success. Please feel free to reach out to us with any inquiries, partnership proposals, or product requests. Together, let’s explore the world of flavors and enhance your offerings with our high-quality food products.

 

Thank you for considering Mikado distribucija d.o.o. as your trusted food product partner. We look forward to the prospect of working together and sharing the taste of global culinary excellence with you.

O nama:

Mikado distribucija d.o.o. je istaknuti distributer i uvoznik prehrambenih proizvoda koji s ponosom posluje na Hrvatskom tržištu već 14 godina. Naša predanost kvaliteti i raznolik asortiman proizvoda iz 50 zemalja diljem svijeta učinila nas je pouzdanim imenom u industriji.

 

Naši proizvodi:

Kod Mikado distribucije d.o.o. specijaliziramo se za širok asortiman konzervirane hrane i hrane u staklenoj ambalaži. Naša bogata ponuda proizvoda uključuje predmete koje ćete pronaći na  policamatrgovačkih lanaca, kao što su tuna, ajvar, đuveč, pinđur, koncentrat od rajčice, pelati rajčice, pire od rajčice, masline, gljive, grah, paprike, kukuruz, šparoge, kapare, artičoke i razne vrste kompota. Ponosimo se ponudom visokokvalitetnih, ukusnih opcija koje zadovoljavaju raznolike želje naših kupaca.

 

Zašto odabrati Mikado distribuciju d.o.o.?

Globalna nabava: Partneri smo s proizvođačima iz 50 zemalja širom svijeta kako bismo vam pružili širok izbor internacionalnih okusa i sastojaka. Naša predanost nabavi iz različitih regija osigurava raznolikost opcija koje odgovaraju vašoj ciljnoj skupini.

Osiguranje Kvalitete: Kvaliteta je u srcu svega što radimo. Održavamo stroge mjere kontrole kvalitete kako bismo osigurali da svaki proizvod koji distribuiramo ispunjava najviše standard kvalitete. Naša predanost kvaliteti proteže se i na pakiranje i rukovanje proizvodima.

Prilika za brendiranje: Nudimo vam jedinstvenu priliku za označavanje određenih proizvoda vlastitom oznakom. Ova opcija bijele etikete omogućava vam predstavljanje identiteta vaše trgovine dok kupcima nudite visokokvalitetne proizvode s privatnom oznakom.

 

Mogućnosti suradnje:

Vjerujemo da postoji ogroman potencijal za suradnju između naših tvrtki. Bilo da ste maloprodaja, veleprodaja ili pružatelj usluga u prehrambenoj industriji, naš širok spektar proizvoda i opcije za brendiranje otvaraju vrata uzbudljivim mogućnostima. Odabirom Mikado distribucije kao svog partnera dobivate pristup izvanrednim proizvodima, pouzdanom uslugom i priliku za izdvajanje svojeg poslovanja na konkurentnom prehrambenom tržištu.

 

Stupite u Kontakt:

Rado ćemo razmotriti kako Mikado distribucija d.o.o. može doprinijeti uspjehu vašeg poslovanja. Slobodno nas kontaktirajte s upitima, prijedlozima za partnerstvo ili zahtjevima za proizvodima. Zajedno, istražimo svijet okusa i obogatimo vašu ponudu našim visokokvalitetnim prehrambenim proizvodima.

 

Hvala vam što razmatrate Mikado distribuciju d.o.o. kao svog pouzdanog partnera za prehrambene proizvode. Radujemo se mogućnosti suradnje i dijeljenju okusa globalne kulinarske izvrsnosti s vama.

Mikado Distribucija d.o.o.
Kovinska 4a
HR-10090 Zagreb
+385-1-3435168
croatia@mikado-foods.de